2016 BMC-Etixx – Lanzarote

Photo: Iri Greco / BrakeThrough Media